Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja tvrtke Auto kuća Bošnjak EU d.o.o. su sastavljeni u skladu sa Općom uredbom EU o zaštiti osobnih podataka (Uredba), Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o zaštiti osobnih podataka, Zakonom o elektronskoj komunikaciji, preporukama Hrvatske obrtničke komore i međunarodnim kodeksima za e-poslovanje.

Ovom Internet trgovinom upravlja tvrtka Auto kuća Bošnjak EU d.o.o., Antuna Mihanovića 32, 21260 Imotski, OIB: 93393296788 (u nastavku „Prodavač“) koja nudi usluge e-poslovanja. 

 

Opći uvjeti s podacima o kupcima

Sadržaj

  1. Opseg djelovanja
  2. Sklapanje ugovora
  3. Pravo na odustajanje
  4. Cijene i uvjeti plaćanja
  5. Uvjeti isporuke i slanja
  6. Zadržavanje prava vlasništva
  7. Odgovornost za nedostatke (jamstvo)
  8. Iskorištavanje promotivnih bonova
  9. Alternativno rješavanje sporova

1) Opseg

1.1  Ovi Opći uvjeti (u daljnjem tekstu "OU") tvrtke Auto kuća Bošnjak EU (u daljnjem tekstu "Prodavač") primjenjuju se na sve ugovore o isporuci robe koje potrošač ili poduzetnik (u daljnjem tekstu "Kupac") ima s Prodavačem. Uključivanje vlastitih uvjeta kupca je ovim proturječno, osim ako je nešto drugo dogovoreno.

1.2  Potrošač u smislu ovih Općih uvjeta je svaka fizička osoba koja sklopi pravni posao u svrhe koje nisu pretežno komercijalne niti samostalne djelatnosti.

1.3  Poduzetnik u smislu ovih OUP-a je fizička ili pravna osoba ili poslovno sposobno društvo koje prilikom sklapanja pravnog posla djeluje u obavljanju svoje gospodarske ili samostalne profesionalne djelatnosti.

2) Sklapanje ugovora

2.1  Opisi proizvoda sadržani u internetskoj trgovini prodavatelja ne predstavljaju obvezujuće ponude od strane prodavatelja, već služe da se kupcu omogući predaja obvezujuće ponude.

2.2  Kupac može podnijeti ponudu putem obrasca za online narudžbu integriranog u internetskoj trgovini prodavatelja. Nakon stavljanja odabrane robe u virtualnu košaricu i prolaska kroz elektronički proces naručivanja, kupac daje pravno obvezujuću ugovornu ponudu za robu koja se nalazi u košarici klikom na gumb kojim se zaključuje proces naručivanja. Nadalje, kupac također može dostaviti ponudu prodavatelju putem telefona, e-maila ili online kontakt forme.

2.3  Prodavatelj može prihvatiti ponudu kupca u roku od pet dana, slanjem kupcu pisane potvrde narudžbe ili potvrde narudžbe u tekstualnom obliku (fax ili e-mail), pri čemu je odlučujući primitak potvrde narudžbe od strane kupca, ili isporukom naručene robe kupcu, pri čemu je odlučujući primitak robe od strane kupca, ili tražeći od kupca da plati nakon što naruči.

Ako postoji više od gore navedenih alternativa, ugovor je sklopljen u trenutku kada se jedna od gore navedenih alternativa prva pojavi. Rok za prihvaćanje ponude počinje teći dan nakon što je kupac poslao ponudu i završava istekom petog dana od dana slanja ponude. Ukoliko prodavatelj ne prihvati ponudu kupca u navedenom roku, smatra se da je to odbio ponudu, zbog čega kupca više ne obvezuje njegova izjava namjere.

2.4 Kupac je obvezan unositi samo točne i istinite podatke, informacije, dokazne materijale i sl. Netočni i neistiniti podaci smatrat će se zlopourabom te će biti predani odgovarajućoj pravnoj službi.

Kupci su vezani na opće uvjete poslovanja, koji su važeći u trenutku kupnje (kupnja preko telefona, slanje online narudžbe),

Opći uvjeti poslovanje su dostupni u elektronskom (na www.akb.hr) ili papirnatom obliku (dostupno u sjedištu tvrtke),

2.4  Načini plaćanja

Mogući su sljedeći načini plaćanja:

Gotovinom prilikom preuzimanja

Plaćanjem na osnovi predračuna


2.5  Prilikom podnošenja ponude putem online obrasca za narudžbu prodavatelja, prodavatelj pohranjuje tekst ugovora nakon sklapanja ugovora i šalje ga kupcu u tekstualnom obliku (npr. e-mailom, faksom ili pismom) nakon narudžbe. Ako je kupac prije slanja narudžbe otvorio korisnički račun u internetskoj trgovini prodavača, podaci o narudžbi bit će arhivirani na web stranici prodavača.

2.6  Prije obvezujuće predaje narudžbe putem online obrasca za narudžbu prodavača, kupac može identificirati moguće pogreške pri unosu pomnim čitanjem informacija prikazanih na ekranu. Učinkovito tehničko sredstvo za bolje prepoznavanje pogrešaka pri unosu može biti funkcija povećanja preglednika pomoću koje se povećava prikaz na ekranu. Kupac može ispravljati svoje unose u sklopu procesa elektroničke narudžbe koristeći uobičajene funkcije tipkovnice i miša sve dok ne klikne na gumb kojim se završava proces narudžbe.


2.7  Hrvatski jezik se koristi za sklapanje ugovora.

2.8  Obrada narudžbe i kontakt obično se obavljaju putem e-pošte i automatizirane obrade narudžbe. Kupac mora osigurati da je e-mail adresa koju je dao za obradu narudžbe ispravna kako bi se e-mailovi koje prodavač šalje mogli primati na tu adresu. Konkretno, pri korištenju SPAM filtera, kupac mora osigurati isporuku svih e-poruka koje je poslao prodavač ili treća strana ovlaštena za obradu narudžbe.

3) Pravo na povlačenje

3.1  Potrošači općenito imaju pravo na odustajanje.

3.2  Daljnje informacije o pravu na otkazivanje mogu se pronaći u politici otkazivanja prodavatelja.

3.3  Pravo na odustajanje ne odnosi se na potrošače koji ne pripadaju nijednoj državi članici Europske unije u trenutku sklapanja ugovora i čije je jedino mjesto prebivališta i adresa dostave izvan Europske unije u trenutku sklapanja ugovora. .

4) Cijene i uvjeti plaćanja

4.1  Osim ako nije drugačije navedeno u opisu proizvoda prodavatelja, navedene cijene su ukupne cijene koje uključuju zakonski porez na dodatnu vrijednost (PDV). Svi dodatni troškovi dostave i slanja navedeni su zasebno u opisu proizvoda.

Cijene navedene na web shopu vrijede u trenutku predaje narudžbe i nemaju unaprijed određeni rok.

Cijene se odnose na plaćanja gore navedenim načinima plaćanja. Može se dogoditi da cijena artikla nije točna, što može biti posljedica propusta i pogreške prodavača ili može biti uzrokovana promjenom cijene kod dobavljača koja nije ažurirana. U tom slučaju, ili ako se cijena artikla promjeni tijekom obrade narudžbe, ponuđač će kupcu omogućiti odustajanje od kupnje, a istovremeno će ponuditi novu cijenu.

4.2  Za isporuke u zemlje izvan Europske unije, u pojedinačnim slučajevima mogu nastati dodatni troškovi za koje prodavač nije odgovoran, a koje snosi kupac. To uključuje, primjerice, troškove bankovnih prijenosa novca (npr. naknade za prijenos, tečajne pristojbe) ili uvozne carine ili poreze (npr. carine). Takvi troškovi također mogu nastati u vezi s prijenosom novca ako se isporuka ne vrši u zemlju izvan Europske unije, već kupac vrši plaćanje iz zemlje izvan Europske unije.

4.3  Opcija(e) plaćanja bit će priopćena kupcu u online trgovini prodavatelja.

 

4.4  Ako je ugovoreno avansno plaćanje bankovnom doznakom, plaćanje dospijeva odmah nakon sklapanja ugovora, osim ako su strane ugovorile kasniji datum dospijeća.

5) Uvjeti isporuke i otpreme

5.1  Ako prodavatelj ponudi otpremu robe, isporuka će se izvršiti unutar područja isporuke koje je odredio prodavačj na adresu dostave koju je naveo kupac, osim ako nije drugačije dogovoreno. Prilikom obrade transakcije odlučujuća je adresa dostave navedena u obradi narudžbe prodavatelja. 

5.2  Ako isporuka robe ne uspije iz razloga za koje je odgovoran kupac, kupac će snositi razumne troškove koje je zbog toga imao prodavač. Ovo se ne odnosi na troškove dostave ako kupac učinkovito iskoristi svoje pravo na odustajanje. Ako kupac učinkovito iskoristi pravo na otkazivanje, na troškove povrata primjenjuje se odredba u politici otkazivanja prodavača.

5.3 Ako kupac djeluje kao poduzetnik, rizik od slučajnog gubitka i slučajnog kvarenja prodane robe prelazi na kupca čim prodavatelj isporuči predmet otpremniku, prijevozniku ili drugoj osobi ili instituciji odgovornoj za obavljanje otpreme.  Ako kupac nastupa kao potrošač, rizik od slučajnog gubitka i slučajnog kvarenja prodane robe prelazi tek kada se roba preda kupcu ili ovlaštenom primatelju. Odstupajući od toga, rizik od slučajnog gubitka i slučajnog kvarenja prodane robe također prelazi na kupca za potrošače čim prodavač preda robu prijevozniku,

5.4  Prodavač zadržava pravo odustati od ugovora u slučaju nemogućnosti nabavke robe. Prodavatelj će uložiti sve razumne napore da nabavi robu. U slučaju nedostupnosti ili samo djelomične dostupnosti robe, kupac će biti odmah obaviješten i naknada će biti odmah vraćena.

5.5  Preuzimanje od strane kupca je moguće u skladištu prodavača.

6) Zadržavanje vlasništva

Ako prodavatelj plati unaprijed, zadržava vlasništvo nad isporučenom robom sve dok se dugovana kupoprodajna cijena ne isplati u cijelosti.

7) Odgovornost za nedostatke (jamstvo)

7.1  Osim ako nije drugačije navedeno u sljedećim propisima, primjenjuje se zakonska odgovornost za nedostatke. Iznimno od toga, za ugovore o isporuci robe vrijedi:

7.2  Ako kupac djeluje kao poduzetnik, prodavatelj ima izbor vrste dopunske činidbe;

u slučaju nove robe, rok zastare za nedostatke je pola godina od isporuke robe;

u slučaju rabljene robe prava i zahtjevi zbog nedostataka su isključeni;

zastara ne počinje ponovno ako je izvršena zamjenska isporuka kao dio odgovornosti za nedostatke.

7.3  Gore navedena ograničenja odgovornosti i skraćenja rokova se ne primjenjuju za zahtjeve za naknadu štete i nadoknadu troškova od strane kupca, u slučaju da je prodavač prijevarom prikrio nedostatak, za robu koja je korištena za građevinu u skladu s uobičajenom namjenom i prouzročila je njen nedostatak, za svaku postojeću obvezu prodavatelja da osigura ažuriranja za digitalne proizvode, u slučaju ugovora o isporuci robe s digitalnim elementima.

7.4  Osim toga, za poduzetnike se odnosi da zakonski rokovi zastare za bilo koje postojeće zakonsko pravo na regres ostaju nepromijenjeni.

7.5  Ukoliko kupac nastupa u ulozi potrošača, zamoljava se da isporučenu robu s evidentnim transportnim oštećenjima reklamira dostavljaču te da o tome obavijesti prodavača. Ako se kupac ne pridržava, to nema nikakvog učinka na njegove zakonske ili ugovorne zahtjeve za nedostatke.

 

8) Iskorištavanje promotivnih bonova

8.1  Kupone koje prodavač izdaje besplatno u sklopu promocija s određenim rokom valjanosti i koje kupac ne može kupiti (u daljnjem tekstu „promotivni bonovi“) moguće je iskoristiti samo u online trgovini prodavača i samo u navedenim razdoblje.

8.2  Promotivne bonove mogu iskoristiti samo potrošači.

8.3  Pojedinačni proizvodi mogu se isključiti iz kampanje kupona ako odgovarajuće ograničenje proizlazi iz sadržaja kupona kampanje.

8.4  Promotivni vaučeri mogu se iskoristiti samo prije dovršetka postupka naručivanja. Naknadno prebijanje nije moguće.

8.5  Samo jedan promotivni vaučer može se iskoristiti po narudžbi.

8.6  Vrijednost robe mora odgovarati najmanje iznosu promotivnog bona. Prodavatelj neće vratiti bilo koji preostali kredit.

 


8.7  Ako vrijednost promotivnog bona nije dovoljna za pokriće narudžbe, za podmirenje razlike može se odabrati jedan od drugih načina plaćanja koje nudi prodavatelj.

8.8  Ostatak promotivnog bona neće biti isplaćen u gotovini niti će biti plaćene kamate.

8.9  Kupon za kampanju neće biti vraćen ako kupac vrati robu plaćenu u cijelosti ili djelomično s bonom za kampanju u okviru svog zakonskog prava na povlačenje.

8.10  Promotivni vaučer namijenjen je samo za korištenje od strane osobe navedene na njemu. Prijenos promotivnog bona trećim osobama je isključen. Prodavatelj ima pravo, ali nije dužan, provjeriti materijalna prava dotičnog vlasnika bona.

 


9) Alternativno rješavanje sporova

9.1  Komisija EU osigurava platformu za online rješavanje sporova na internetu pod sljedećom poveznicom: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Ova platforma služi kao kontaktna točka za izvansudsko rješavanje sporova proizašlih iz ugovora o online kupnji ili uslugama u koje je uključen potrošač.